MODEL

ZZ RO I – 506P

این دستگاه با ابعاد کوچک خود،برای خانواده یا جمعیت های 1 تا 6 نفره با هر نوع کیفیت آب در مناطق مختلف جغرافیایی بدون نیاز به برق و توانایی کارکرد با فشار آب شهری بالا برای تولید آب سالم طراحی شما را برای نوشیدن و یا مصرف آب سالم برآورده سازد.

اگر خواهان دستگاهی هستید که فضای کمی اشغال کند، تا هم برا جمعیت زیاد و محل هایی با فشار آب شهری بالا، مناسب و هم پاسخگوی هر نوع کیفیت آب باشد، این دستگاه، ماشین سلامتی منتخب شماست.

نمایندگان فروش

برای خرید این محصول می توانید از نمایندگان مجاز فروش ما خریداری نمایید و یا در صورت تمایل به صورت مستقیم از وبسایت خریداری کنید

4,099,000 تومان

حذف گل و لای شن و ماسه و زنگ و سایر ناخالصی های موجود تا 5 میکرون – زمان تعویض 3 الی 6 ماه یا 2000 گالن

حذف کلیه مواد آلی، شیمیایی و ترکیبات ناخالصی تا 0.0001 میکرون – زمان تعویض 24 ماه

حذف رنگ، بو، مزه، کلر و مشتقات کلر، حذف مواد شیمیایی مضر – زمان تعویض 3 الی 6 ماه یا 2000 گالن

افزایش کیفیت، تنظیم ph و افزودن مواد معدنی – زمان تعویض 12 ماه

حذف رنگ، بو، مزه، کلر و مشتقات کلر، حذف مواد شیمیایی مضر – زمان تعویض 3 الی 6 ماه یا 2000 گالن

پرداخت نهایی، حفظ کیفیت، رنگ و بوی آب شرب – زمان تعویض 12 ماه

فهرست