MODEL

ZZ RO C – 503P

این دستگاه کم جا و اقتصادی، 6 مرحله در 3 فیلتر بوده که برای خانواده یا جمعیت 1 تا 3 نفره با هر نوع کیفیت آب در مناطق مختلف جغرافیایی با توانایی کارکرد با حداقل فشار آب شهری برای تولید آب سالم طراحی شده تا تمام نیاز شما را برای نوشیدن آب سالم برآورده سازد.

اگر دستگاهی با هزینه مصرفی پایین مورد نیاز شماست که فضای کمی اشغال کند و برای جمعیت متوسط و محل هایی با حداقل فشار آب شهری، مناسب و پاسخگوی هر نوع کیفیت آب باشد، این دستگاه پیشنهاد ماست.

نمایندگان فروش

برای خرید این محصول می توانید از نمایندگان مجاز فروش ما خریداری نمایید و یا در صورت تمایل به صورت مستقیم از وبسایت خریداری کنید

3,999,000 تومان

حذف گل و لای شن و ماسه و زنگ و سایر ناخالصی های موجود تا 5 میکرون – زمان تعویض 3 الی 6 ماه یا 2000 گالن

حذف کلیه مواد آلی، شیمیایی و ترکیبات ناخالصی تا 0.0001 میکرون – زمان تعویض 24 ماه

حذف رنگ، بو، مزه، کلر و مشتقات کلر، حذف مواد شیمیایی مضر – زمان تعویض 3 الی 6 ماه یا 2000 گالن

افزایش کیفیت، تنظیم ph و افزودن مواد معدنی – زمان تعویض 12 ماه

حذف رنگ، بو، مزه، کلر و مشتقات کلر، حذف مواد شیمیایی مضر – زمان تعویض 3 الی 6 ماه یا 2000 گالن

پرداخت نهایی، حفظ کیفیت، رنگ و بوی آب شرب – زمان تعویض 12 ماه

فهرست